about us

Fyllt ett tomrum i sågverksindustrin

UJ Trading grundades 1983 för att fylla behovet av ett specialiserat företag att leverera begagnad sågverksutrustning.

Renoverade sågverk representerar ett  förnuftigt och ekonomiskt alternativ till de stora investeringar jämnfört med helt nya maskiner. En blandning av nya och bra begagnade maskiner visar sig också ofta vara en bra lösning.

Företräder producenter av nya maskiner

Bortsett från våra begagnade maskiner, säljer UJ Trading högkapapacitets rivare för många olika tillämpningar. HBS barkrivare och UNTHA rivare är bland världens ledande varumärken.

 

UJ Trading äger tillverkningsrättigheten och försäljningsrättigheten av HBS produkter.

UJ Trading representerar UNTHA i Sverige.

Över hela världen
Vi exporterar maskiner med hög standard för sågverksindustrin över hela världen. I exportförsäljningen använder UJ Trading sig inte bara sin egen kompetens, utan också erfarenhet och kunskap från Moelvenkoncernen om hur du använder maskinerna och välja rätt maskiner för varje ändamål.

Alltid begagnade maskiner i lager
Kontor och lager ligger i Gusselby, Sverige, cirka två och en halv timme från Stockholm. Lagret är alltid fullt med begagnade sågverksmaskiner, allt från kompletta linjer till enstaka maskiner - inte bara för sågverksindustrin, men också sekundär bearbetning, dvs allt från hyvelmaskiner till fingerskarvning.

Kontakta UJ Trading med dina specifika krav på vilken utrustning du behöver.

 

Kontakta oss


UJ Trading
Gransnåret 17
SE-711 95 Gusselby
Sweden

 

Phone: +46 (0)581-502 00
Fax: +46 (0)581-503 81
E-mail: uj@uj-trading.se